10.8.14

Καλλιόπη

7.8.14

Φασματοσκόπιο

4.8.14

Παπανικολής

3.8.14

Στη φίλη μου που είχα χρόνια να δω